« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zpráva o odpadech za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o odpadech za rok 2021
Obecní úřad Rovná
<br> Rovná 40 357 65 Rovná
<br> Zpráva z oblasti odpadového hospodářství obce Rovná za rok 2021
<br> Níže uvádíme informace o XXX.kolik občané Rovné vyprodukovali za loňský rok komunálního odpadu,kolik odpadu se podařilo vytřídit.kolik odpadové hospodářství obce stojí peněz,kolik zaplatil občan v rámci místního poplatku a kolik doplatila obec ze svého rozpočtu <.>
<br> Celková produkce odpadu za rok 2021 Činíla cca 92,41 t.V průměru tedy každý občan vyprodukoval za rok přes 0,46 ! odpadu <.>
<br> Zde uvádíme několik druhů odpadu dlejeho zařazení a celkové množství:
<br> - papír a lepenka 5.790 t — sklo 4.057 t — kovy 0.784 1 - plasty 3.702 t - směsný komunální odpad 57.288 t — objemný odpad 183001 — ostatni (dřevo,<.>.) 2.090t
<br> Za separovaný (tříděný) odpad dostává obec odmenu.Přestože obec apeluje na občany aby odpady třídili.došlo k poklesu množství separovaného odpadu oproti roku 2020.V praxi to tedy znamená.že se v loňském roce ířídilo méně a o to více obec zaplatila za směsný komunální odpad <.>
<br> Kolik nás to všechno stálo:
<br>.příjmy obce za poplatek od občanů 122.315,-Kč.příjmy obce za separovaný odpad 45.864.-Kč.náklady na svoz a likvidaci odpadu 307.268,-Kč
<br> rv <.>
<br> Rozdíl ve vy51 139.089,-Kč tedy obec uhradila ze svého rozpočtu <.>
<br> Obec informuje své občany o nutnosti třídění odpadů.Pro lepší systém třiděníjiž v rodinných domech či domácnostechjsou občanům Zdarma distribuovány tašky na tříděný odpad (papín sklo„ plasty a kovy) <.>
<br> V Rovné 31.3.2022,Zpracovala: Viera Jandová,referent OU

Načteno

edesky.cz/d/5268322


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz