« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zpráva o odpadech za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o odpadech za rok 2021
Obecní úřad Rovná
<br> Rovná 40 357 65 Rovná
<br> Zpráva z oblasti odpadového hospodářství obce Rovná za rok 2021
<br> Níže uvádíme informace o XXX.kolik občané Rovné vyprodukovali za loňský rok komunálního odpadu,kolik odpadu se podařilo vytřídit.kolik odpadové hospodářství obce stojí peněz,kolik zaplatil občan v rámci místního poplatku a kolik doplatila obec ze svého rozpočtu <.>
<br> Celková produkce odpadu za rok 2021 Činíla cca 92,41 t.V průměru tedy každý občan vyprodukoval za rok přes 0,46 ! odpadu <.>
<br> Zde uvádíme několik druhů odpadu dlejeho zařazení a celkové množství:
<br> - papír a lepenka 5.790 t — sklo 4.057 t — kovy 0.784 1 - plasty 3.702 t - směsný komunální odpad 57.288 t — objemný odpad 183001 — ostatni (dřevo,<.>.) 2.090t
<br> Za separovaný (tříděný) odpad dostává obec odmenu.Přestože obec apeluje na občany aby odpady třídili.došlo k poklesu množství separovaného odpadu oproti roku 2020.V praxi to tedy znamená.že se v loňském roce ířídilo méně a o to více obec zaplatila za směsný komunální odpad <.>
<br> Kolik nás to všechno stálo:
<br>.příjmy obce za poplatek od občanů 122.315,-Kč.příjmy obce za separovaný odpad 45.864.-Kč.náklady na svoz a likvidaci odpadu 307.268,-Kč
<br> rv <.>
<br> Rozdíl ve vy51 139.089,-Kč tedy obec uhradila ze svého rozpočtu <.>
<br> Obec informuje své občany o nutnosti třídění odpadů.Pro lepší systém třiděníjiž v rodinných domech či domácnostechjsou občanům Zdarma distribuovány tašky na tříděný odpad (papín sklo„ plasty a kovy) <.>
<br> V Rovné 31.3.2022,Zpracovala: Viera Jandová,referent OU

Načteno

edesky.cz/d/5268322


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rovná
08. 12. 2022
29. 11. 2022
29. 11. 2022
25. 11. 2022
25. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz