« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - změny v kotlíkových dotacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

změny v kotlíkových dotacích  (671.99 kB)
ZMĚNY V KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
<br> Chtěli bychom Vás informovat o změnách v podmínkách 4.výzvy kotlíkových dotací,o kterých
Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním <.>
<br> První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč <.>
Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to následovně:
„Ministerstvo životního prostředí garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě <,>
že výměna kotle již byla realizována,případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka,a
to v termínu do 30. 4. 2022.Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává
otevřená,a záleží mj.na podobě schválení Operačním programem Životního prostředí 2021-2027 ze
strany Evropské komise.“
<br> Co to pro žadatele znamená:
V případě,že již je nebo XXXX do XX.X.XXXX výměna plynového kotle realizovaná,se nic nemění.Dotace
bude proplacena dle dříve publikovaných pravidel (tj.95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč
+ příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce).K žádosti bude předložen jako příloha doklad
o uvedení kotle do provozu s datem do 30.4.2022 <.>
<br> V případě,že realizace výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout,bude nutné předložit s žádostí
o dotaci závaznou objednávku u dodavatele vystavenou do 30.4.2022.Ze závazné objednávky musí
být patrné,že před termínem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního
kotle.Žádost bude schválena dle dříve publikovaných pravidel (tj.95 % uznatelných nákladů maximálně
100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce).K žádosti bude předložena jako
příloha závazná objednávka vystavená do 30.4.2022 <.>
<br> V případě,že není výměna plynového kotle uskutečněná,ani závazně objednaná do 30.4.2022 bude
žádost o dotaci schválena pouze v případě,že ministerstvo do konce dubna 2022 rozhodne v návaznosti
na jednání s EU o podpoře plynových kotlů.V opačném případě bu...

Načteno

edesky.cz/d/5267721

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz