« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Záznam o změně č.pol.RS v rozpočtu obce na r.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záznam o změně č.pol.RS v rozpočtu obce na r.2022.pdf
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v návrhu rozpočtu Obce Pařezov na rok 2022 a ve schváleném rozpočtu Obce Pařezov na rok 2022
<br> Dle vyhl.č.412/2021 Sb <.>,ze dne 23.11.2021,která nabývá účinnosti dne 1.1.2022,dochází k těmto změnám:
<br> zrušena položka 1340 — Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů <,>
<br> zrušena položka 5193 - Výdaje na územní dopravní obslužnost
<br> nová položka 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> nová položka 5323 - Neinvestiční transfery krajů <.>
<br> Návrh rozpočtu obce Pařezov byl vyvěšen dne 28.11.2021 a schválen 20 dne 14.12.2021.V souvislosti s výše uvedenými změnami budou ve schváleném rozpočtu obce Pařezov na rok 2022 provedeny následující úpravy,které nemají vliv na celkový objem schváleného
<br> rozpočtu:
<br> položka 1340 v návrhu rozpočtu a ve schváleném rozpočtu ve výši 160.000 Kč přesunuto na položku 1345 ve výši 160.000 Kč <,>
<br> položka 5193 v návrhu rozpočtu a ve schváleném rozpočtu ve výši 13,000 Kč přesunuto na položku 5323 ve výši 13.000 Kč <.>
<br> U položek1111,1112,1113,1121,1122,1211,1334,1341,1356,1361,1381,1511 dochází k nepatrné změně v názvu položek (doplněn text „Příjem z.<.>.“) <.>
<br> Nový název položek:
<br> 1111 — Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci
<br> 1112 — Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
<br> 1113 — Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 1121 — Příjem z daně z příjmů právnických osob
<br> 1122 — Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 1211 _ Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> 1334 _ Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> 1341 2 Příjem z po...

Načteno

edesky.cz/d/5265558


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz