« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - veřejná vyhláška - uzavírka Čeňkova pila

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - uzavírka Čeňkova pila
OBECNÍ Eim %RNÍ
<br> Clslo dop <.>
<br> Zpracov.Došla 30.03.2022 / MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE ČK “"““ “*“"- odbor dopravy a silničního hospodářství Zai,Za náměstí Svobody 138,342 01 Sušice |,tel.č.: 376540111,fax: 376540112 EVIDENČNÍ čísm: SUS-7312/2022 V Sušici dne 28.března 2022
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: 930/22/DOP/Pa
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Sušice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu),na základě žádosti podané společností: SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,se sídlem: Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice 3,IČ: 480 35 599,adresa pro doručování: SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,se sídlem: Plzeňská 666,330 21 Líně,IČ: 252 29 761,ze dne 14.března 2022
<br> stanoví
<br> podle ust.© 77 odst.1) písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné povahy v souladu ust.& 171 a násl.správního řádu,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Dopravní inspektorát Klatovy,ze dne 10.března 2022,pod č.j.KRPP—21690-2/ČJ-2022-030406,následující přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci — sil.Ill/16910 v místě mostu ev.č.16910-1 Čeňkova Pila,z důvodu povolení částečné uzavírky sil.Ill/16910 za účelem opravy mostu vsouvislosti s realizaci stavby: „Oprava mostu ev.č.16910—1 Čeňkova Pila,oprava mostního svršku":
<br> 1.Dotčený úsek: sil.|||/16910 v místě mostu ev.č.16910—1 Čeňkova Pila
<br> 2.Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení předmětné uzavírky: viz příloha — schéma rozmístění přechodného dopravního značení,provoz bude řízen svyužitím světelné signalizace
<br> 3.Doba platnosti: od 1.května 2022 do 26.června 2022
<br> 4.Podmínky,za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemn...

Načteno

edesky.cz/d/5265185

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz