« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Záměr - pacht pozemků - zemědělské pozemky 194,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obec-vrbcany.cz
<br> Vrbčany,dne 28.3.22022
<br> Oznámení Obecního úřadu Vrbčany
<br> Obec Vrbčany vyhlašuje záměr – pacht pozemků – zemědělské
<br> pozemky specifikované níže.Pachtýř bude oprávněn předmět pachtu
<br> využívat pouze ke své zemědělské činnosti <.>
<br> Katastrální území LV Č.par <.>
<br> POZ
/
<br> STA
<br> KN
/
<br> ZE KUL Výměra [m2]
Vým.pachtu
<br> [m2] Podíl
Vým.odp <.>
podílu [m2]
<br> Vrbčany 10001 141/0 POZ KN ORP 1 489,00 1 489,00 1,00 1 489,00
<br> Vrbčany 10001 197/0 POZ KN ORP 198,00 198,00 1,00 198,00
<br> Vrbčany 10001 198/0 POZ KN ORP 1 854,00 1 854,00 1,00 1 854,00
<br> Vrbčany 10001 249/0 POZ KN ORP 1 597,00 1 597,00 1,00 1 597,00
<br> Vrbčany 10001 250/2 POZ KN ORP 234,00 234,00 1,00 234,00
<br> Vrbčany 10001 268/2 POZ KN ORP 3 096,00 3 096,00 1,00 3 096,00
<br> Vrbčany 10001 268/3 POZ KN ORP 616,00 616,00 1,00 616,00
<br> Vrbčany 10001 498/13 POZ KN ORP 2 047,00 2 047,00 1,00 2 047,00
<br> Vrbčany 10001 498/14 POZ KN ORP 1 054,00 1 054,00 1,00 1 054,00
<br> Vrbčany 10001 498/15 POZ KN ORP 1 379,00 1 379,00 1,00 1 379,00
<br> Vrbčany 10001 526/13 POZ KN ORP 508,00 508,00 1,00 508,00
<br> Vrbčany 10001 526/14 POZ KN ORP 288,00 288,00 1,00 288,00
<br> Vrbčany 10001 526/15 POZ KN ORP 412,00 412,00 1,00 412,00
<br> Vrbčany 10001 526/24 POZ KN ORP 502,00 502,00 1,00 502,00
<br> Vrbčany 10001 541/8 POZ KN ORP 653,00 653,00 1,00 653,00
<br> Vrbčany 10001 541/15 POZ KN ORP 94,00 94,00 1,00 94,00
<br>
Občané mohou uplatnit dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
o obcích,ve znění pozdějších předpisů,případné námitky proti
výpůjčce obecních pozemků u obecního úřadu Vrbčany do 15
dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.K později podaným
námitkám nemusí být přihlédnuto <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 28.3.2022
<br> Vyvěšeno na el.úřední desce dne: 28.3.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 13.4.2022
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5263102

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz