« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Záměr - výpůjčka pozemků - pro účely péče o cenná společenstva rostlin a živočichů 139,8 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obec-vrbcany.cz
<br>
<br> Vrbčany,dne 28.3.22022
<br> Oznámení Obecního úřadu Vrbčany
<br> Obec Vrbčany vyhlašuje záměr – výpůjčka pozemků parcelní číslo
<br> 248/1 o výměře 18 390 m2,parc.č.249 o výměře 1 597 m2,parc.č <.>
<br> 252/10 o výměře 3 996 m2 v k.ú.Vrbčany výhradně pro účely péče o
<br> cenná společenstva rostlin a živočichů,která se zde nalézají <.>
<br> Vypůjčitel zajistí mozaikovité kosení včetně úklidu travní hmoty <,>
<br> lokální výřez nebo ořez křovin a dřevin,za účelem potlačení
<br> invazivních rostlin a výmladků,a zvýšení biodiverzity této lokality a
<br> ochrany ohrožených a zvláště chráněných druhů,a to nejméně
<br> jednou za rok <.>
<br>
Občané mohou uplatnit dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
o obcích,ve znění pozdějších předpisů,případné námitky proti
výpůjčce obecních pozemků u obecního úřadu Vrbčany do 15
dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.K později podaným
námitkám nemusí být přihlédnuto <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 28.3.2022
<br> Vyvěšeno na el.úřední desce dne: 28.3.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 13.4.2022
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/5263101

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz