« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice
<br> Masarykova třída 2421/66,415 01 Teplice
<br>
<br> Naše značka: SPU 100243/2022
Spisová značka: 2RP6305/2018-508207
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.prochazkova2@spucr.cz
<br> Datum: 25.3.2022
<br>
<br>
<br>
Oznámení o zahájení řízení
<br> komplexních pozemkových úprav v k.ú.Věšťany a části k.ú.Kvítkov u Modlan -
POZVÁNKA NA ÚVODNÍ JEDNÁNÍ
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle
ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že zahájil řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Věšťany a části k.ú.Kvítkov u Modlan <.>
<br> V souladu s ust.§ 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení
o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu
pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční dne 20.4.2022 v 15:30 hod.ve Věšťanské hospůdce (Věšťany č.p <.>
33,415 01 Modlany) <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav.Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků,potřeba aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení
o pozemkových úpravách <.>
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst.5 zákona).Pro účely volby
sboru připadá spoluvlastníkům ...

Načteno

edesky.cz/d/5261568


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz