« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Návrh závěrečného účtu obce Výkleky 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Výkleky 2021
Návrh závěrečného účtu obce Výkleky za rok 2021
Obec Výkleky
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Výkleky
Výkleky 72
751 25
<br> 00850659
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 603480161
E-mail ou@vykleky.cz
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2021:
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontrolního Krajského úřadu Olomouckého kraje.Přezkoumání proběhlo na základě
<br> žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004.Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě
<br> výsledku konečného přezkoumání hospodaření za 2021 <.>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 je k nahlédnutí
<br> u starostky obce <.>
<br> Z rozpočtu obce byly poskytnuty dotace:
SH ČMS - SDH 25.000,- Kč
<br> Obec je zřizovatel příspěvkové organizace - MŠ Výkleky: poskytnut příspěvek na provoz 224.383,- Kč
<br> Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021,včetně zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce za rok 2021 <.>
<br> Přílohy k závěrečnému účtu:
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 <.>
<br> 2) Výkaz o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2021 (FIN 2-12 M)
<br> 3) Rozvaha 12/2021
<br> 4) Příloha 12/2021
<br> 5) Výkaz zisku a ztrát 12/2021
<br> Doplňující údaje
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Plnění rozpočtu podrobného 4
<br> Plnění rozpočtu podrobného 6
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 10
<br> Daňové příjmy - vybrané položky 11
<br> Strana
<br>
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 12
<br> Měsíční stav finančních prostředků 13
<br> Porovnání plnění sdílených daní 14
<br> Majetek 15
<br> Porovnání nákladových a výn...

Načteno

edesky.cz/d/5261505

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz