« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrocni-zprava-106-2021.pdf
OBECNÍ ÚŘAD VIDOV
<br> \[idov 51,370 07 Ceské Budějovice
<br> Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb.o poskytování informací
<br> Obecní úřad Vidov podle 518 odst.1 zákona č.106/ 1999 Sb.Sděluje následující informace za rok 2021:
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti byly podány dvě žádosti a žádné rozhodnutí o odmítnutí Žádosti
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> nebylo podáno žádné odvolání
<br> c) opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhod nutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> nejsou
<br> d) výčet poskytnutých výh rad nich licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> nejsou e) počet stížností podaných podle © 16a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení nebyly podány
<br> 1) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br> nejsou
<br> OBEC VEDGV
<br> Vidov 51 \ 370 07 Č Budě jovice.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.lČ000581917 č „ 3342i-231/Ina3 XXXXX Š VY starosta X e
<br> Vyvěšeno dne: XX.3.2022 Staženo dne: Tel/Fax E-mail IČO Bankovní spojení úřední hodiny 724 181 747 info©vidov.cz 00581917 KB Č.Budějovice EO 1330-1230,1700 —1900 386 466 000 č.ú.33421231/0100 UT,ST 830-123D
<br> ČT 1300 — 1800

Načteno

edesky.cz/d/5261197

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz