« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany
____________________________________________________________
Systém XXXX - stav k XX.X.XXXX do částky 36/2022 Sb.a 3/2022 Sb.m.s.- RA1947
3/2020 (KS) - o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - poslední
stav textu
<br>
3/2020
<br>
NAŘÍZENÍ
<br>
Středočeského kraje
<br>
ze dne 20.4.2020 <,>
<br>
o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích
(krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a k provedení § 27 odst.2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární
ochraně,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:
<br>
Čl.1
<br>
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:
<br> a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí požáru" nebo "vysoké
nebezpečí požáru",zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby <,>
<br> b) doba,po kterou je v účinnosti vyhlášení "doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" Krajským úřadem Středočeského kraje
na základě doporučení odborného orgánu (např.Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,Odboru životního
prostředí a zemědělství apod.) <,>
<br> c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin,slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen "období
sklizně")1) <.>
<br>
Čl.2
Informační povinnost
<br>
Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl.1 písm.a) a b) uveřejňuje Krajský
úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu.O dosažení stupně rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou obce informovány cestou Krajského operačního a informačního střediska
Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni rizika
nebez...

Načteno

edesky.cz/d/5260034

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz