« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 520,8 kB 1,0 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
Pražská tř.495/58
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 17372/22-noj
OD noj 5601/2022
<br> 1
<br> 1/3
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 48035599
<br>
Datum: 23.03.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
společnosti SWIETELSKY stavební,s.r.o <.>,se Pražská tř.495/58,370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE,IČ.:
480 35 599 podaného v zastoupení na základě plné moc společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324 <,>
533 12 Chvaletice a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Kraj.řed.policie Stř.kraje DI
Kolín čj.: KRPS – 50071-2/ČJ-2021-010406
<br> stanoví v souladu s ustanovením §77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích II <.>,III.třídy a místních
komunikacích v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu dopravního omezení
při opravě silnice II/329 Plaňany – XXXXX I.etapa takto:
<br> při opravě silnice II/XXX Plaňany – XXXXX - I.etapa bude na silnicích II.III.třídy a místních
komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle tří schémat DIO,která jsou přílohou a
zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozem...
bez názvu

Načteno

edesky.cz/d/5259575

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz