« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - MÚ Hlinsko - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - železniční přejezdy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška (3.01 MB)
Městský úřad Hlinsko IJ|111IHI1|II||IJ|I|H||||l|l||J1|||J||||HlllllIlMWHIMllIH
<br> Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> stavební úřad — úsek silničního hospodářství Adresa pracoviště: Adámkova třída 554,Hlinsko
<br> Váš dopis ze dne: 3.3.2022
<br> Vaše značka:
<br> Č.j.: I-Il 11836/2022/SÚ
<br> Spisová značka: S-SÚ/9968/2022/7
<br> Spisový znak — skart.znak/lhůta: 280.4/A20
<br> Opráv.úřední osoba: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX Tel.: XXX XXX XXX
<br> E — mail: zastera©h1inskocz
<br> Počet listů/příloh: 4 str <.>
<br> V Hlinsku dne: 24.3.2022
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Hlinsko,stavební úřad — úsek silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle 5 124 odst.6.zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) podle ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 28.2.2022 podané Společností
<br> Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,a.s <.>,IČO 60932171,Průmyslová č.p.941,580 01 Havlíčkův Brod 1 (dále jen žadatel)
<br> s t a n o v u j e přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> podle _8,77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Policie ČR,dopravního inspektorátu Chrudim (dále jen "orgán policie") č.j.KRPE-18964—2/CJ-2022—l703 06 ze dne 3.3.2022 <,>
<br> na komunikacích: silnice 111/343 6,11/343,111/343 3,1/37
<br> rozsah omezení provozu: úplná uzavírka na silnici 111/343 6 vmístě železničního přejezdu P5290 ve Vítanově — viz DIO na str.4 <,>
<br> z důvodu: podbití železničních pražců na přejezdu P 5290 ve Vítanově v termínu: 5.4.2022 v časovém rozmezí od 8:00 XXX do XX:XX hod
<br> objízdná trasa: je vedena z Vítanova po silnici 111/3436 na křižovatku silnic 111/3436 x 11/343 v Hlinsku dále po silnici 11/343 přes obec Rváčov na křižovatku silnic 11/343 x 111/3433,dále...

Načteno

edesky.cz/d/5257500

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz