« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
Obec Dolní Pohled.IČO 00640328 KEO4 1.9.0 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.212021
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ nwm Změna Po změně Nám XXXX 2 000.00 7 000,00 9 000,00 Daň z přůmů fyzických osob placená 1113 29 000.00 2 600,00 31 600,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálxýnosů 1121 210 000,00 80 000,00 290 000,00 Daň z příjmů právnických osob 1340 58 000.00 7 400,00 65 400,00 Poplatek za provoz wstému 1381 6 000,00 2 500,00 8 500,00 Daň z hazardních her 4111 98037 0.00 19 016.00 19 016,00 Neinvestpřrjtransfery z všeob.po|d.4111 98071 0.00 31 000,00 31 000,00 Nebuapňjbansrefy z všeob.pold.Celkem za Par: 305 000,00 149 516,00 454 516,00 1037 2111 38 800,00 830,00 39 630,00 Příjmy Z poskytování služeb a výrobků 1037 2131 1 000.00 75 000.00 76 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků CelkemzaPanloa'l 3980030 7583030 115630.00Celospoleěenskéftmkcelesů 3722 2111 15 000.00 4 700,00 19 700,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků CelkemzaPan3722 5000.00 4700.00 19700,00$běrasvozkormnálnídnodpadů Příjmy celkem 359 800,00 230 046.00 589 846.00 Výdaje XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Zmůra Po změně Nám 1037 5137 0,00 6 200.00 6 200,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1037 5139 50 000,00 21 700,00 71 700,00 Nákup mteriálu jinde nezařazený 1037 5156 10 000,00 4 210.00 14 210,00 Pohonné hmoty a maziva 1037 5169 60 000.00 45 320.00 105 320,00 Nákup ostatních služeb CelkemzaPar: 1037 120 000,00 „430,00 197430,006elospolečenskéfunkcelesů 2212 5139 0.00 7 630,00 7 630.00 Nákup materiálu jirúe nezařazený 2212 5169 0,00 800,00 800,00 Nákup ostatních služeb 2212 5171 70 MODO 2 700,00 72 700,00 Opravy a udržování Celkem za Par.2212 70 000,00 11 130.00 81 130,00 Silnice 3399 5194 4 000,00 10,00 4 010,00 Věcné dary CelkemzaPan3399 400030 10,00 4010.00051amízáležitostkulmmcírkvía 3635 6119 0.00 275 880,00 275 880,00 Ostatní nákup dlouhodobého Celkem za Par: 3835 0,00 27...

Načteno

edesky.cz/d/5256939

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz