« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
P O Z V Á N K A
<br>
na 3.zasedání zastupitelstva obce <,>
které se koná dne 31.3.2022 od 19.oo h
<br> v budově OÚ v Potvorově
<br>
Program zasedání:
<br> 1.Zahájení a určení ověřovatelů
2.Kontrola usnesení z minulého jednání
3.Schválení programu
4.Projednání vypořádání dotace – finančního příspěvku obce na dopravní obsluž-
<br> nost území Plzeňského kraje v roce 2021 a projednání žádosti o poskytnutí
<br> účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2022
<br> 5.Projednání žádosti o pokácení a úklid kaštanu na hřbitově
6.Projednání cenové nabídky frimy EUROVIA Silba,a.s.na výspravy komuni-
<br> kace ( cesty k Řemešínu) technologií JET Patcher
<br> 7.Projednání informací ohledně získání a realizace dotace na výsadbu stromů
8.Informace k aktuálně projednávaným záležitostem
9.Diskuse,různé
<br> 10.Návrh usnesení a závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky:
<br> od: 24.3.2022 do: 31.3.2022

Načteno

edesky.cz/d/5254664

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz