« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - zápis 21.zasedání zastupitelstva obce Srní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 21.zasedání zastupitelstva obce Srní
Zápis 21.zasedání zastupitelstva obce Srní konaného dne 24.02.2022 v 17.00 hodin,na sále požární zbrojnice č.p.100 <.>
<br> 21.zasedání zastupitelstva obce Srní bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích.Přítomno je 42 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy v souladu se zákonem o obcích schopné přijímat usnesení ve všech projednávaných bodech programu
<br> přítomni : lng.XXXXXX XXXXXX,ŠebíkJosef,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX
<br> omluveni:
<br> pro: (? zdržel se: proti:
<br> Navržený zapisovatel : XXXXX XXXXX
<br> pro: [? zdržel se: proti:
<br> ověřovatelé zápisu :Jiříková Eva,XXXXXX XXXXX
<br> pro: Q zdržel se: proti:
<br> návrh programu :
<br> 1/ zpráva o činnosti 2/ finanční platby 3/ různé
<br> 4/ diskuse
<br> 5/závěr
<br> “\
<br> pro : C7 zdržel se : proti :
<br> 12 Zpráva o činnosti :
<br> Během minulého období probíhala různá jednání k zajištění pracívjarním a letním období a zajištění dotací.Jedná se o přízemí budovy fary,areálu ATC Antýgl,rozšíření protipožární nádrže u Armaturky.V současné době kdy probíhá energetická krize se řešíi budoucí vytápění obce a tzv.energetická soběstačnost nejdříve jednotlivých budov a návaznosti celá obec <.>
<br> 62
<br> pro : zdržel se : proti :
<br> 2) Finanční záležitosti - platby:
<br> a/ Zastupitelstvo obce Srní schvaluje rozpočtovou úpravu č.8.ze dne 31.12.2021
<br> pro : zdržel se : proti :
<br> b/ Zastupitelstvo obce Srní schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Srní a zhotovitelem Davidem Sedláčkem,jedná se o Administraci projektu( příprava a zpracování podkladů) v průběhu jeho realizace formou dotace z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika — Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2017-2020 administrovaný MMR ČR — CRR Písek a Krajským úřadem Plzeňského kraje pro projekt „ Kulturní dědictví bavorsko českého pohoří Bavorského lesa a Šumavy,v zrcadle odkazu Karla Klostermana ( 1848-1923)".Číslo projektu 341.Cena díla činí 115.000,—Kč.Splatn...

Načteno

edesky.cz/d/5254419

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz