« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Záměr obce na propachtování pozemků p.č. 1225/4, 1225/10, 1225/1 v k.ů. Horní Bojanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1225.-bf390.pdf
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p.96,693 01,IČ 00 283 169 <,>
<br> 519 414 233,Email: info@hornibojanovice.cz
<br>
zveřejňuje dle par.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
Z Á M Ě R O B C E
<br>
Propachtovat obecní pozemky
Obec Horní Bojanovice hodlá propachtovat obecní pozemek
parc.č.1225/4,parc.č.1225/10 a část parc.č.1225/1v katastru Horní
Bojanovice.Celková výměra pronajímané plochy je 2529m2 <.>
<br> V Horních Bojanovicích dne 24.3.2022
<br>
<br> ……………………….<.> ………………… <.>
XXXXXXXX XXXXXXX –starosta
<br>
Vyvěšeno : XX.X.2022 Sňato dne:
Vyvěšeno v elektronické podobě : 24.3.2022

Načteno

edesky.cz/d/5254228

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz