« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Zápis č.3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.3/2022 (55.36 kB)
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
č.3/2022
<br>
<br>
Místo konání : zasedací místnost obecního úřadu
<br>
Datum konání : 24.3.2022
<br> Počet stránek : 2
<br> Přítomni : T.Kozel,J.Salák,Z.Král,F.Klouda,J.Zátková,Z.Thür,R.Strych
<br>
PROGRAM :
<br>
1.Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a společné
realizaci ke stavbě „I/27 Rybnice – Kaznějov“
<br> 2.Schválení člena a náhradníka do hodnotící komise
3.Žádost o poskytnutí dotace – dopravní obslužnost
4.Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
5.Rozpočtové opatření č.2/2022
6.Různé
<br>
Jednání zahájil starosta obce,dal o programu hlasovat,ten byl jednohlasně
schválen <.>
<br>
1.Zastupitelstvo obce schválilo (pro 7,proti 0) Smlouvu o společném zadávání
veřejných zakázek a společné realizaci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR <,>
státní příspěvkové organizaci,Obcí Rybnice,Městem Kaznějov a
Vodárenskou a kanalizační a.s.<.> Předmětem smlouvy je úprava práv a
povinností Smluvních stran při přípravě,společném zadávání veřejné
zakázky na výběr dodavatele a realizaci společné stavby s názvem „I/27
Rybnice – Kaznějov“ (oprava povrchu a stavební úpravy na silnici I.třídy č.27
intravilánem obce Rybnice a města Kaznějov) <.>
<br> 2.Zastupitelstvo obce schválilo (pro 5,proti 0,zdržel 2) člena a náhradníka,a
to pana Tomáše Kozla (starostu obce) a Mgr.Jiřího Saláka (místostarostu
obce) do hodnotící komise pro zadávání veřejné zakázky na výběr
dodavatele a realizaci společné stavby s názvem „I/27 Rybnice – Kaznějov“ <,>
dle bodu V <.>,odst.1,písm.c) Smlouvy o společném zadávání veřejných
zakázek – viz bod 1 <.>
<br> 3.Plzeňský kraj,Škroupova 18,Plzeň podal žádost o poskytnutí účelové
dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2022.Zastupitelstvo
schválilo (pro 7,proti 0) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti <.>
<br> 4.Zastupitelstvo obce schválilo (pro 7,proti 0) Pravidla pro přijímání a
vyřizování petic a stížností <.>
<br> 5.Starosta seznámil zastupitelstvo o...

Načteno

edesky.cz/d/5254207

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz