« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Kotlíkové dotace Pardubický kraj - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kotlíkové dotace Pardubický kraj - informace
POTŘEBUJETE
VYMĚNIT
KOTEL?
TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS!
<br> NÍZKOPŘÍJMOVÉ
DOMÁCNOSTI SI MOHOU
ZAŽÁDAT O DOTACI NA JEHO
VÝMĚNU!
<br> www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
<br>
<br> Prosíme o informování občanů Vaší obce o možnosti získání kotlíkové dotace <.>
Všechny potřebné informace jsou uvedeny v dokumentu níže <.>
<br> Zároveň bychom Vás rádi požádali o propagaci také pomocí plakátů – plakát ve
velikosti A2 je součástí příloh.Pokud by Vaše obec potřebovala plakát v jiném
formátu,obraťte se prosím na Ing.Pavlu Sedlákovou <,>
pavla.sedlakova@pardubickykraj.cz <.>
<br>
<br> Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími
příjmy.Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou
dotaci je plánováno na květen 2022,ukončení příjmu žádostí bude 31.8.2022 <.>
<br> Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3 <.>,4.a 5 <.>
emisní třídu za nový ekologický zdroj <.>
<br> Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být vlastník
nebo spoluvlastník nemovitosti,v níž dochází k výměně kotle,který zároveň v
rodinném domě,bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a
prokáže,že splňuje podmínku nízkopříjmové domácnosti <.>
<br> Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným
doložením listinné verze žádosti vč.příloh na adresu Krajského úřadu Pardubického
kraje.Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod na vyplnění a podání žádosti <.>
<br> Doklady,které budou žadatelé předkládat v listinné podobě:
<br>  formulář žádosti o podporu <,>
 doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla –
<br> žadatel prokáže,že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou
k výměně <,>
<br>  fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a
komínové těleso <,>
<br>  doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp.výše průměrného
čistého příjmu na člena domácnosti <,>
<br>  souhlas...

Načteno

edesky.cz/d/5252724


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz