« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve čtvrtek 31. 03. 2022 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 31. 3. 2022.pdf
Obec Lhota,okr.Praha – východ
Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> IČO: 00237001,TEL.326 971 007,email:obec.lhota@iex.cz
<br>
<br> Datum vyvěšení: 23.03.2022
Datum sejmutí:
Datum vyvěšení na ele.desce: 23.03.2022
Datum sejmutí z ele.desky:
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného ve čtvrtek 31.03.2022 od 19:00 v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu Lhota
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Kontrola zápisu z minulého zasedání
5.Dotace - StČ Kraj,Fond kultury a obnovy památek,Podpora významných
výročí –schválení přijetí dotace,projednání a schválení smlouvy
6.Oslavy obce 690 let,125 let od založení SDH Lhota a Setkání rodáků obce
7.Návrh Smlouvy o zajištění a financování dopravní obslužnosti
8.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby – vedení NN k pozemku p.č.116/11
9.Darovací smlouva Linka bezpečí – projednání a schválení
10.Žádosti
11.Diskuse a závěr
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání
zasedání <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
starostka obce

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz