« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Pozvánka na jednání zastupitelstva 29.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání zastupitelstva 29.3.2022
OBECNÍ ÚŘAD HODÍŠKOV
<br> Hodíškov 52,591 01,Žďár nad Sázavou
Tel.737 114 713,724 904 143
<br> Email: hodiskov@tiscali.cz
<br>
<br>
<br> Pozvánka na jednání zastupitelstva
<br>
<br> Obecní úřad Hodíškov oznamuje,že veřejné zastupitelstvo obce Hodíškov se koná dne 29.3.2022 v 19
<br> hodin v kanceláři Obecního úřadu
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisů
<br> 3.Odsouhlasení programu zastupitelstva
<br> 4.Žádost o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kr.Vysočina
<br> 5.Schválení záměru na prodej a koupi pozemku LDO Přibyslav
<br> 6.Schválení kupní smlouvy mezi podílnickými obcemi LDO XXXXXXXXX a panem
<br> Otradovským
<br> X.Žádost o příspěvek na Charita Žďár n.Sáz <.>
<br> 8.Odsouhlasení živ.výročí a výše příspěvků
<br> 9.Zřízení termínovaného vkladu
<br> 10.Schválení závěrečného účtu obce Hodíškov
<br> 11.Schválení účetní závěrky obce Hodíškov
<br> 12.Řešení rozbité cesty mezi nemovitostmi v obci Hodíškov
<br> 13.Provozní záležitosti
<br> 14.Diskuze
<br> 15.Závěr
<br> Hodíškov 21.3.2022
<br>
<br> Vyvěšeno 21.3.2022 XXXXXXX XXXXXX,starostka obce v.r <.>
<br> Sňato :

Načteno

edesky.cz/d/5246708

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz