« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Kozojedy za kalendářní rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Kozojedy za rok 2021 (6.6 MB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Kozojedy za kalendářní rok 2021
<br> (podle 5 17 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů) 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od počátku roku
<br> příjmy:
<br> daňové 2 879.200 3 213.201 3 144.308,12 nedaňové 359.120 285.017 254.239,04 kapitálové příjmy 0 0 0 přijaté transfer 70.800 211.183,07 211.183,07 celkem 3 309.120 3 709.401,07 3 60970323 výdaje:
<br> běžné výdaje 5 014.120.00 5 117.479,07 2 602.477,73 kapitálové výdaje 4 285.000 4 58070058 345.485,00 celkem 9 299.120 9 689.179,45 2 94796253 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 661.767,50
<br> Financování po konsolidaci - 661.767.50
<br> Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou zprávy,jedná se o výkaz F IN2- 12M za období 12/2021.V roce 2021 bylo plnění daňových příjmů nižší než předpokládal rozpočet.Součásti příjmů roku 2021 byla i dotace na všeobecnou správu ve výši Kč 70.800,která byla v plné výši vyčerpána.Obec v roce 2021 obdržela dotace na volby,a to v celkové částce Kč 31.000.Vyúčtování této dotace bylo provedeno společně s vratkou nevyčerpané dotace v částce Kč 13.529 v lednu 2022.Dále obec obdržela jednorázový příspěvek v částce 64.641,07 jedná se o daňovou kompenzaci.Dále potom dotaci na les,a to v částce Kč 75.742,00.Výdaje v kalendářním roce 2021 byly na zajištění běžného chodu obce,výsadbu nových stromů.Ve výsadbě zeleně se bude pokračovat i v roce 2022,a to za přispění dotaci na obnovu zeleně.Očekáváme i poskytnutí dotace na obnovu lesního porostu.Pravidelný svoz bioodpadu,štěpkování větví,svoz elektro odpadu.svoz komunálního odpadu,údržba zeleně a obnova zeleně v obci,údržba bytů,příspěvky na činnost drobných spolků,provozní výdaje včetně zajištění pravidelných akcí,příspěvek na statiku kostela Sv.Václava,zajištění prostor pro stálou výstavu betlémů,úpravy prostor pro provozování maloobchodu s uzeninou a základními potravinami,pokračování v opravách historických pomní...

Načteno

edesky.cz/d/5246332

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz