« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Ochran.opatření MZd (účin. od 18.03.22)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ochran.opatření MZd (účin. od 18.03.22)
1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 17.března 2022 Č.j.: MZDR 705/2022-13/MIN/KAN *MZDRX01JUYMO* MZDRX01JUYMO OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje podle § 68 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření: I.S účinností ode dne 18.března 2022 od 00:00 hod.se I.nařizuje A.Příjezdy ze zemí mimo Evropskou unii 1.občanům České republiky a dalším osobám uvedeným v bodě I.3,kteří cestují na území České republiky ze zemí mimo Evropskou unii,ve kterých pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech,a) před zahájením přepravy vyplnit Příjezdový formulář,b) před zahájením přepravy disponovat i) výsledkem testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu,nebo ii) národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování,nebo iii) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19; c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře,dokument podle písmene b),nebo písemné prokázání,že se na danou osobu vztahuje výjimka podle tohoto ochranného opatření,d) není-li osoba držitelem národního certifikátu o provedeném nebo dokončeném očkování,anebo certifikátu o prodělaném onemocnění COVID-19,podrobit se RT- PCR testu v rozmezí 5.až 7.dne od vstupu na území České republiky,pobývá-li osoba stále na území České republiky,pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak,definice Příjezdového formuláře,výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV- 2 nebo jeho antigenu,národního certifikátu o provedeném očkování,národního certifikátu o dokončeném očkování a certifikátu o prodělaném onemocnění COVID-19 jsou uvedeny v bodě III.; 2.ostatním osobám,...

Načteno

edesky.cz/d/5246143

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz