« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva ze dne 27.1. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0753_0001.pdf (58.57 kB)
5.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.1/2022,ze dne 27.1.2022
<br> 5.1.Zastupitelstvo schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti,evidenční číslo objednatele SK: S-8376/ IDSK 2021,evidenční číslo objednatele IDISK.S-380/05792291/ 2021 uzavřenou mezi Středočeským kraj em a obcí Dolní Pohleď <.>
<br> 5.2.Schvaluje žádost o zřízení věcného břemene společností ČEZ na uloženou přípojku p.č.50/2 k.ú.Dolní Pohleď.Dle již dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí <.>
<br> 5.3.Schvaluje žádost společnosti ČEZ o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě ke zřízení věcného břemene pro uložení kabelu n n na pozemku obce p.č.5 26 kú Dolní Pohleď,vedoucí na parcelu 409/9 <.>
<br> 5.4.Bere na vědomí informaci,že obec podala žádost na městský úřad Kutná hora,odbor regionálního rozvoje a územního plánování na pořízení územní studie pro výstavbu čističky odpadních vod a nových stavebních parcel <.>
<br> 5.5.Schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se SMS- služby s.r.o <.>,kde dochází k navýšení poplatku o 100 Kč měsíčně <.>
<br> 5.6.Schvaluje smlouvy se společností Ekoso trhový Štěpánov: a) „Smlouva o
<br> odběru biologicky rozložitelného odpadu“,b) „Smlouva o uložení odpadu“ <.>
<br> 5.7.Schvaluje žádost majitelů pozemku 223/12 o povolení postavit na obecní pozemek před jejich plotem,na trávě mezi vstupní branou a živým plotem,přístřešek na popelnice.Přístřešek nebude upevněn a v případě potřeby,ho bude možno přesunout.Viz.foto v žádosti <.>
<br> Ověřovatelé zápisu
<br> Vítej/Mx XXXXX XXXXXX - OBEC DOLNÍ POHLEĚ /,<.>.<.>.<.>.<.>.Www oonnwomeďu W“ XXXXX XXXXXXXXX XXX XX Zruč nad Sázavou XXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/5244695

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz