« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva ze dne 9.12. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0752_0001.pdf (35.14 kB)
4.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.5/2021 ze dne 9.12.2021
<br> 4.1.Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2022 jako vyrovnaný.Příjmy činí 1 867 000,-Kč Výdaje l 867 000,-Kč
<br> 4.2.Bere na vědomí rozpočet mikroregionu „Posázavský kruh“ na rok 2022,který činí na straně příjmů i výdajů 658 200,-Kč
<br> 4.3.Schvaluje úpravu rozpočtu obce č.3/2021 <.>
<br> Nárůst příjmů činí 332 074,-Kč Nárůst výdajů činí 144 334,-Kč Financování - 187 740,-Kč
<br> 4.4.Zastupitelstvo schvaluje cenovou přílohu č.l3 ke smlouvě o dílo č.Č.SO301 10018 na odvoz odpadů z obce firmou FCCHP Uhlířské Janovice na r.2022 <.>
<br> 4.5.Schvaluje zakoupení nové rozhlasové ústředny.Stará špatně funguje.Téměř po celé obci není rozumět hlášení obecního rozhlasu <.>
<br> Schváleno: 6pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> ! “If/í,; /-\__.<.>.-/.<.>.<.>.<.>.<.> /c'.'L./'.<.> uf.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX uši
<br> J XrX Popek.<.> W.<.>.<.>.Ú.)QŽE.<.>.<.>.starosta
<br> OBEC DOLNÍ PQHLEÚ Dolní Pohled 11 285 22 Zruč nad Sázavou

Načteno

edesky.cz/d/5244694


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz