« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 2 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh
í.<.> „,|
<br> Ž Navrh rozpoctu na rok 2022 11
<br> _,sohv.rozpočet plnění návrh
<br> Kap.Pol.PRIJMY (Kč) 2021 k 30.11.2021 2022 1111 Daň z příjmů FO 350 000 261 164 400 000 1112 Daň Z příjmů FO ze sam.V.Č.[FO-srážková! 4 000 13 404 15 000 1113 Daň z přájmu srážková 35 000 46 345 50 000 1121 Daň z příjmů P0 250 000 354 361 360 000 1122 Daň z příjmu PO za obce 0 21 710 30 000 1211 DPH 700 000 860 132 900 000 1340 Sběr komunálního odpadu 40 000 38 480 40 000 1341 Poplatek ze psa 3 000 2 340 3 000 1361 Správní poplatky 500 200 1 000 1381 Daň z hazardních her 11 000 14 070 15 000 1511 Daň z nemovitostí 220 000 204 981 220 000 ' i l ' i\ív.|í;'-„'u-'1t:í|r.'na :intlfn-.: š-'r.-:' vn Ě'J'f; ší 55%- 3151 '.I »“i'i'íL-j lví: |ř.'.f-'-"—í|-.',í:i :šr.-£í_.-._|.'-'55f "'í íz-rí “'“-JU í.“i fil-3 = i.".'-:=-cě!<;:'.-| Il íí'.i'i";.-i.<.> -r\,- -:.=(l.'.'|l':':'.| 0 i) =.1012 3111 Příjem z prodeje pozemků 5 000 0 5 000 1031 2111 Pěstební činnost-prodej vytěženého dřeva 150 000 352 244 360 000 2341 2212 Sankce za rybník 0 233 467 0 3399 2111 Kultura-příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 0 1 000 3421 2139 Ostatní příjmy( tříkrálové sbírka 0 2 092 3 000 3612 2132 Bytové hospodářství-příjem z pronájmu 81 000 73 700 81 000 3613 2132 Přijmy z pronájmu nebytprostorů 13 000 11 550 5 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000 17 040 20 000 3725 2324 Přijaté náhrady-EKOKOM 20 000 14 403 20 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 200 1 000 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 529 1 000 '„í- 3'- '1 "")-1 i*-“'-.;vnf; i'.;„-';'.-—.“.“,Éfí'v'ví.i'l limit.í.? íí'r-i': Url:—“.&';- Přijmy celkem 1 907 500 2 742 703 2 531 000
<br> [,<.>,"""" Ž Navrh rozpoctu na rok 2022 11 schv.rozpočell plnění návrh Kap.Pol.WDAJE (Kč) 2021 k 30.11.2021 2022 1031 Lesní hospodářstviIPěstebni činnost (těžba dřeva.péč 100 000 81 686 200 000 2212 Místní komunikace (údržba a opravy) 500 000 16 202 700 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodniky.pe 80 000 0 100 000 ...
Schválený
'l v | Ž Rozpocet obce OPLANY na rok 2022 Ěíl dle 511 zák.250l2000 Sb.<.> schváleno map.Pol.PŘÍÍMY (Kč) 2022 1111 Daň z příjmů FC 400 000 1112 Daň z příjmů FO ze sam.V.č.IFO-srážková! 15 000 1113 Daň z přájmu srážková 50 000| 1121 Daň z příjmů PO 360 oool 1 122 Daň z příjmu PO za obce 30 000 1211 DPH 900 000 1340 Sběr komunálního odpadu 40 000 1341 Poplatek ze psa 3 000 1361 Správní poplatky 1 000 1381 Daň z hazardních her 15 000 1511 Daň z nemovitostí 220 000.l “] É É í"--Jr.Eli n;.<.> *.-í|i3l ==Í ::: -íeir: : : “lí ".i :|le '! 51.il !? í'—l-':1|1=.--.-.-=.';;-"'r'=i ma.-lan: 23h: -._i éru-„e_ní'rč-íí i1|í|_]|[: E:.'1|;:-x|1.-|'-; (jal uhm 1.1 1012 3111 Příjem z prodeje pozemků 5 000 1031 2111 Pěstební činnost—prodej vytěženého dřeva 360 000 2341 2212 Sankce za rybník 0 3399 2111 Kultura-příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3421 2139 Ostatní příjmy( tříkrálové sbírka 3 000 3612 2132 Bytové hospodářství-příjem z pronájmu 81 000 3613 2132 Příjmy z pronajmu nebytprostorů 5 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 3725 2324 Přijaté náhrady-EKO-KOM 20 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 6310 2141 Příjmyz úroků 1 000 "'12' "| -' |.-| í'í:.'"-"|i: :r:.-" i':-.':.'".Ir.="-.-"-L'nlí| i'|:'.*.1.= Přijmy celkem 2 531 000
<br> “l v | Ž Rozpocet obce OPLANY na rok 2022 2 dle š11 zák.250!2000 Sb._ _- schváleno Kap.Pol.VYDAJE (Kč) 2022 1031 Lesní hospodářstvíťPěstební činnost (těžba dřeva,péče o les) 200 000 2212 Místní komunikace (údržba a opravy) 700 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodniky.parkoviště 100 000 2292 Dopravní obslužnost celkem 50 000 2310 Pitná voda 3 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 000 2341 Vodní díla 400 000 31 11 Mateřská škola celkem 1 000 3113 Základní škola 15 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 2 000 3326 Obnova kulturních památek 2 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3399 Jubilea celkem 50 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 3419 Ostatní sportovní činn...

Načteno

edesky.cz/d/5243146

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz