« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Zasedání zastupiteltva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program-zastupitelstva-24.3.2022.odt
Obecní úřad Heřmaň
OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme,že dne 24.března 2022 od 18.00 hodin se koná
zasedání Zastupitelstva obce Heřmaň <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Rozpočtové opatření č.1/2022 a 2/2022
4) Zpráva o výsledku inventury za r.2021
5) Schválení účetní závěrky za rok 2021
5) Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a projednání Zprávy výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021
6) Aktualizace Směrnice o rozpočtových změnách
7) Zadávací řízení na akci - Oprava části místní komunikace Dolní konec
8) Návrh prodeje pozemku ve vlastnictví obce parc.č.st.186/1 v k.ú.Heřmaň o
výměře 3 m2 (pozemek pod chatou v osadě Rechle
9) Diskuze a ostatní <.>
- ubytování uprchlíků z Ukrajiny
<br>
Zpracováno: 16.března 2022
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXX
starostka obce
<br>
<br> Vyvěšeno dne: XX.3.2022
<br> Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5243105

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz