« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 KL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_22322031613110.pdf
Licence: Dssc řxgneggug fÉW 31012021 f01012021)
<br> Svazek obcí Ku nštátsko - Lysicko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2022
<br> Údaje o organizaci
<br> identiňkační číslo 70859736 název Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko ulice,č.p.nám.Krále Jiřího 106 obec Kunštát PSČ,pošta 67972 Kontaktní údaje telefon 515 534 305 fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů EI.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojení vlastnich úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování fínančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování fínančnich vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům & Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejích majetkem XI.Ostatní doplňující ůdaje
<br> Vyvěšeno: %? ý 9503350 Sňato:
<br> Vyvěšeno i v e|.podobě umožňující dálkový přístup vč.Příloha.Do listinné podobyje možno nahlédnout na MěÚ Kunštát v úředních hodinách Po a St od 8.00 do 17.00 hod,dveře č.212,paní Šauerová
<br> 15.03.2022 10n46m Bs Zpracovane systémem UCR© GORDIC© spol,s r.0.strana 1' !&
<br> ECĚBÉĚE5ĚĚ.<.> „._.____
<br> *PLŘ-Ě—ŠIÍROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> VXCRÉBZUEENKÉÉQTZW“70720211
<br> 15012022 10h46m 65
<br> Text _ 'Sc—híšenírízbočet _ Hz;—25060: 05551300 Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 47_33 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 52 000,00 52 700,00 51 705,00 Příjmy celkem 53 000.00 53 700,00 51 752,33 030,15; Gras šaféžék'áíe'odíěíýáíéfiš šarííbbíéiíš ifrěéhí'rožbáčrávés Elia; “ ' '— '“ “56535059 rozpočet ' Rbžbáčef a; 'zménášn " ším—emar 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 52 000,00 52 700_00 51 70500 0000 Bez ODPA 52 000.00 52 700,00 51 705,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000.00 1 000.00 47.33 6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 1 000,00 1 000_00 4...

Načteno

edesky.cz/d/5243006

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz