« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Záměr obce o výpůjčce nemovitosti v jejím vlastnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 k výpůjčce 180322.pdf (PDF 200.67 kB)
Příloha č.2 Vymezení předmětu výpůjčky - veřejného místa zpětného odběru
<br> Adresa:
<br> Sběrný dvůr Dřísy,Dřísy,277 14
<br> číslo základní územní jednotky podle Číselníku obcí a Číselníku městských částí
nebo obvodů a zeměpisné souřadnice místa zpětného odběru
<br> IČZÚJ: 534781
GPS: 50.24415782,14.647455008
<br> indikativní údaj o provozní době místa zpětného odběru
ST 15:00 - 18:00
SO 8:00 - 11:00
plánek s vymezením části Nemovitosti,která je předmětem výpůjčky (plocha cca 3x3
metry):
Příloha č.1 k výpůjčce 180322.pdf (PDF 186.41 kB)
Záměr výpůjčky nemovistosti 180322_.pdf (PDF 387.04 kB)
OBEC DRISY,Poštovní 12,277 14 Dřísy
<br> Tel/fax: 326 971 107,e-mail: ou.drisy©seznam.cz
<br> Záměr obce 0 výpůjčce nemovitosti V jejím vlastnictví
<br> Obec Dřísy zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ZÁMĚR o VÝPÚJČCE NEMOVITOSTI
<br> pozemku parcelní číslo 2034 v k.ú.Dřísy — plocha cca 3 x 3 metry
<br> Půjčitel v Obec Dřísy,ICO 00236811,se sídlem Poštovní 12,277 14 Dřísy
<br> Předmět výpůjčky
<br> Plocha o výměře cca 3 x 3 metry na pozemku parc.č.2034,zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha — východ,na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Dřísy (Příloha č.l)
<br> Na předmětném pozemku se nachází Obecní organizovaný sběrný dvůr pro obec Dřísy <.>
<br> Podmínky:
<br> Půjčitel přenechává vypůjčiteli k*doča'sném—bezúplamémžívání—misto—Zpětného—odběrtr— '— vymezené v Příloze č.2.Vypůjčitel je oprávněn MZO výlučně užívat jako veřejné místo
<br> zpětného odběru odpadních pneumatik zřízené pro výrobce pneumatik,s nimiž má uzavřenu
<br> Smlouvu o MZO.Odvoz zpětně odebraných odpadních pneumatik z MZO ke zpracovateli
<br> zajistí na vlastní náklady výrobci pneumatik,kteří mají s vypůjčitelem uzavřenou Smlouvu o
<br> MZO <.>
<br> 'vr
<br> Podrobněj51 informace na obecním úřadě <.>
<br> Záměr obce 0 výpůjčce nemovitého majetku bude dle 5 39/1 zák.č.128/2000 Sb.O obcích zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů <.>
<br> Ve Dřísech dne 18.3.2022
<br> XXXXX XXXXXXX starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.3.2022 Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5242639

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz