« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření
Č.j <.>
<br>
Nařízení Státní veterinární správy
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon),s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění a v souladu s ustanovením § 54 odst.2 písm.c) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení zavlečení nebo rozšíření nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka – vztekliny,aviární influenzy (tzv.ptačí chřipky),tuberkulózy a afrického moru prasat na území České republiky
<br> Čl.1
Zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny
Všem právnickým a fyzickým osobám se podle § 54 odst.1 písm.k) veterinárního zákona,není-li stanoveno jinak,zakazuje neobchodní přesun nebo dovoz zvířat původem z Ukrajiny <.>
<br> Čl.2
Zmírňující výjimky ze zákazu stanoveného v článku 1
Zákaz uvedený v článku 1 se nevztahuje na
<br> a) neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů,koček nebo fretek v zájmovém chovu,doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny,pokud tato zvířata
<br> 1.splňují požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č.998/2003 (dále jen „nařízení č.576/2013“),nebo
<br> 2.splňují požadavky stanovené Státní veterinární správou,které jsou uvedeny v příloze č.1 <.>
<br>
b) neobchodní přesun nejvýše 5 kusů zvířat v zájmové...

Načteno

edesky.cz/d/5241777

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz