« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Úřad pro zastupování státu ve věcem majetkových- Liběšice čp. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (270.59 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU ve VÉCECH MAJETKOVÝCH Rašínovo NÁBŘEŽÍ 390142.128 00 nové MĚSTO,PRAHA 2 územní PRACOVIŠTĚ HRADEC KRALOVÉ
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIČtN,DENISOVA 10'F'3,506 01 JIČÍN
<br> |lllll|ll||ll|l||l|l|ll|lllllllIIllIllllIIlllllll||ll||llll|||ll
<br> SBOÍHJC/ZOZZ-HJC
<br> Obec Češov VÁŠ DOPIS ZN.: 50601 Češov 49 FŘUATO DNE: NAŠE ČJ,: UZSVMíHJCÍÝBSÍŽÚŽŽ-HJC VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX ÚTVAR: XXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: Lenka.Jindrova©uzsvm.cz DATSCHRÁNKA: x3eftbz DATUM: 11.3.2022
<br> Žádost o zveřejnění na úřední desce Vážení <,>
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením š 64 odst.2 zákona č.2562013 Sb <.>,katastrální zákon,Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.2.2022 o nemovitostech,jejichž vlastníci nebo jíní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí <.>
<br> Podle ust.5 65 odst.1 zákona č.25612013 Sb.vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté udaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zaroven tyto údaje předat obecnímu úřadu obce,na jejímž území se nemovitosti nachazí.Obecní úřad má dle ust.š 65 odst.2 zákona č.2569013 Sb.povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce <.>
<br> S ohledem na výše uvedené zasilame přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identitikovaným vlastníkem,které se nacházejí na území Vaší obce.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,zveřejněný na webových stránkách „Úřadu" spolu s výzvou a informací pro občany: hggszfíwww.uzsvm.czíup-hradec-kralgve,vtříděni podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů.bude pravidelně pololetně aktualizován <.>
<br> V případě dotazů se na nás kdýkoliv obraťte.Děkujeme za spolupráci.S pozdravem Ing.XXXXX XXXXXXXXX pověřena zastupování m pracovního místa
<br> ředitele odboru Odloučené pracoviště Jičín
<br> Příloha 1
<br> Náří'v okresu Názevobce Název ...

Načteno

edesky.cz/d/5240852

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
03. 10. 2022
25. 09. 2022
16. 09. 2022
08. 09. 2022
29. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz