« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – pracovník ochrany přírody a krajiny – zoolog (1323)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – pracovník ochrany přírody a krajiny – zoolog (1323)
Stránka 1 z 4
<br> KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
<br> TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
<br> ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
<br>
Pracovník ochrany přírody a krajiny – zoolog (1323)
<br>
<br>
Praha 17.3.2022,č.j.: SR/0026/US/2022 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 17.3.2022
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: pracovník ochrany přírody a krajiny – zoolog (koordinátor
záchranného programu perlorodky říční);
<br>  Pozice: XXXXXXX XXXX (XXXX);
<br>  Obor služby: XX.Ochrana přírody a krajiny;
<br>  Oddělení: druhové ochrany živočichů (111);
<br>  Odbor: zvláštní ochrany přírody (110);
<br>  Služební úvazek: 0,8;
<br>  Služební poměr: na dobu určitou po dobu trvání projektu Interreg
Malsemuschel (nejdéle do 31.8.2023);
<br>  Místo výkonu služby: Praha (možnost částečného výkonu služby z jiného
regionálního pracoviště AOPK ČR);
<br>  Předpokládaný nástup: 16.5.2022 (za předpokladu dokončení výběrového
řízení nebo dle domluvy);
<br>  Platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  přípravu odborných stanovisek v oblasti obecné a zvláštní druhové ochrany pro
vnitřní potřebu organizace i pro externí subjekty;
<br>  zpracování a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných
a ohrožených druhů živočichů;
<br>  agendu související s udržitelností projektu Interreg Malsemuschel (podpora
přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)
v povodí Malše;
<br>  koordinaci a administraci realizace záchranného programu perlorodky říční;
<br>  komunikace s dotčenými orgány (MŽP,krajské úřady,externí subjekty,atd.) <.>
<br> Ke službě požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu,a to
nejlépe v oboru zool...

Načteno

edesky.cz/d/5239282

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
14. 06. 2022
14. 06. 2022
10. 06. 2022
03. 06. 2022
02. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz