« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Návrh závěrečného účtu svazku obcí K-L za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Svazek obcí K-L.pdf (PDF 2.92 MB)
Licence: Dssc řxgneggug fÉW 31012021 f01012021)
<br> Svazek obcí Ku nštátsko - Lysicko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2022
<br> Údaje o organizaci
<br> identiňkační číslo 70859736 název Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko ulice,č.p.nám.Krále Jiřího 106 obec Kunštát PSČ,pošta 67972 Kontaktní údaje telefon 515 534 305 fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů EI.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojení vlastnich úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování fínančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování fínančnich vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům & Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejích majetkem XI.Ostatní doplňující ůdaje
<br> Vyvěšeno: %? ý 9503350 Sňato:
<br> Vyvěšeno i v e|.podobě umožňující dálkový přístup vč.Příloha.Do listinné podobyje možno nahlédnout na MěÚ Kunštát v úředních hodinách Po a St od 8.00 do 17.00 hod,dveře č.212,paní Šauerová
<br> 15.03.2022 10n46m Bs Zpracovane systémem UCR© GORDIC© spol,s r.0.strana 1' !&
<br> ECĚBÉĚE5ĚĚ.<.> „._.____
<br> *PLŘ-Ě—ŠIÍROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> VXCRÉBZUEENKÉÉQTZW“70720211
<br> 15012022 10h46m 65
<br> Text _ 'Sc—híšenírízbočet _ Hz;—25060: 05551300 Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 47_33 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 52 000,00 52 700,00 51 705,00 Příjmy celkem 53 000.00 53 700,00 51 752,33 030,15; Gras šaféžék'áíe'odíěíýáíéfiš šarííbbíéiíš ifrěéhí'rožbáčrávés Elia; “ ' '— '“ “56535059 rozpočet ' Rbžbáčef a; 'zménášn " ším—emar 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 52 000,00 52 700_00 51 70500 0000 Bez ODPA 52 000.00 52 700,00 51 705,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000.00 1 000.00 47.33 6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 1 000,00 1 000_00 4...

Načteno

edesky.cz/d/5239094

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz