« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Nařízení obce č. 1/2022 (Statutární město České Budějovice)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

lho-oop.pdf
digit ln podepsal:
<br> XXXXXX XXXXX lng.XX.XX.XXXXXX:XX
<br> cert: PostSignum Qualified CA 4 sn: 1 57 9 A3
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> NAŘÍZENÍ
<br> o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> ze dne 7.3.2022
<br> účinnost ode dne 24.4.2022
<br> Rada města České Budějovice svým usnesením č.297/2022 ze dne 7.3.2022 vydává v souladu s ustanovením & 25 odst.2 a 5 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „lesní zákon“),a v souladu s ustanovením š 11 a 5 102 odst.2 písm.(1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozděj ších předpisů podle toto nařízení:
<br> Článek 1
<br> Statutární město České Budějovice (dále jen „Město“) vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle ustanovení 5 25 odst.1 lesního zákona.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu,který tvoří následující katastrální území: Branišovice u Římova,Dolní Stropnice,Komařice,Mokrý Lom,Pašinovice,Sedlo u Komaříc,Strážkovice (část),Střížov nad Malší (část),Římov (část) <.>
<br> Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby,které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch,kteří si dle 5 24 odst.3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu <.>
<br> Článek 2
<br> Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u příslušného orgánu státní správy lesů,jímž je Magistrátu města České Budějovice,odboru ochrany životního prostředí,nám.Přemysla Otakara II.č._1/1,370 92 České Budějovice,písemně (popř.ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov,včetně záměru hospodářských opatření.Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář <.>
<br> Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou up...

Načteno

edesky.cz/d/5239059

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz