« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 25.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 15.2 <.>
<br> 2022 v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
<br>
Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
Pozvánka a program na 25.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na úřední
<br> desce webové i fyzické <.>
<br>
Zapisovatelka: XXXXXXXX XXXXXXX -odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
Výpis usnesení:
<br>
1.Zastupitelstvo obce Výkleky bere na vědomí informaci starostky obce o změně
<br> položky v rozpočtu obce.Položka - 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování <,>
<br> sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování odpadů se ruší a nahrazuje ji
<br> položka v rozpočtu 1345 – příjem z poplatku za obecní systém odpadového
<br> hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci <.>
<br>
<br>
<br> Různé:
<br> - Starostka informovala zastupitelstvo o podaných dotačních žádostech na Olomoucký
<br> kraj ( JSDH – zásahové hadice typu B,Program obnovy venkova – obnova omítek a
<br> podlahové krytiny v třídě MŠ) <.>
<br> - Změny ve svozu BIO odpadu v roce 2022 – na sběrném místě u hasičské zbrojnice a u
<br> kaple nebudou již umístěny kontejnery 770 l,ale železné kontejnery o objemu 9m
3
<,> na
<br> ostatních sběrných místech zůstávají 770 l beze změny.Dále bylo oznámeno,že svoz
<br> BIO odpadu XXXX do konce června XXXX realizován panem Kleinem,od července ale
<br> nastane změna svozové firmy,nyní probíhá poptávkové řízení <.>
<br> - Kompostéry budou během příštího týdne k dispozici,zájemci,kteří se nahlásili,budou
<br> informováni o výdeji kompostéru,ještě 5 kompostérů je občanům k dispozici <.>
<br> - Štěpkovač Laski je možné zapůjčit – zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě <.>
<br> - Starostka informovala o nejbližších společenských a k...

Načteno

edesky.cz/d/5237821

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz