« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Pomoc při finační tísni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0748_0001.pdf (100.98 kB)
při finanční tísni spojené s růstem cen energií
<br> Patříte XXXX ty,kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne- máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Uřad práce CR o pomoc.Může Vám pomoci s náklady na bydlení,a to prostřednictvím těchto dávek:
<br> Příspěvek na bydlení
<br> Primární pomoc státu určená těm,kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle- ní.Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník,nájemce nebo podnájemce bytu či domu,jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením <.>
<br> Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci <,>
<br> který ji užívá k trvalému bydlení.Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.%
<br>.Doplatek na bydlení
<br> Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy,když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po pň- znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj.nájem,služ- by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií).Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak,aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí- - Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek—na—bydlení <.>
<br>.Mimořádná okamžitá pomoc Prostřednictvím mimořádně okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé- ho a mimořádného charakteru,kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně.Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.* * Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna—okamzita-pomoc <.>
<br> Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/czl—ls-rustem-cen-za-energie- muze-pomoci-up—1._ _ _ Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky,obraťte se na Call centrum ÚP ČR na tel.číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcen...

Načteno

edesky.cz/d/5237662

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz