« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - Návrh OOP Bobr
23475/ 2n22/ KHK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-1820/ZP/2022-17
VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství |
oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 727 949 537
E-MAIL: tnosek@kr-kralovehradecky.cz
DATUM:04.03.2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 1/listů:
Počet svazků: 0
<br> Sp.znak,sk.režim: 246.3 A/10
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75 odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),v souladu s § 25 a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),tímto
zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného
do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber)
na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko,Orlické hory,Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP)
a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a jejich ochranných pásem <.>
Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními § 56 odst.1
a odst.2 písm.b) a c) ZOPK,povoluje za stanovených podmínek v zájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách (vodních dílech),lesích a ostatních typech majetku
a v zájmu veřejné bezpečnosti,výjimku ze zákazů uvedených v § 50 odst.2 ZOPK <,>
tj.konkrétně ze zákazu rušit jedince silně ohroženého druhu bobr evropský a ze zákazu pošk...

Načteno

edesky.cz/d/5237559

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz