« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí - ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - ZUK (85.25 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 89/2022/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 14.března 2022
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<br>
Výroková část:
<br>
Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
pozemních komunikacích),a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemní
komunikacích,přezkoumal žádost o zvláštním užívání komunikace na pozemcích parc.č <.>
464/3,parc.č.459/4,parc.č.1779/9,parc.č.1779/10 a parc.č.1779/11 v k.ú.Rybnice u
Kaznějova pro Uložení inženýrských sítí do komunikace – zhotovení vodovodní
přípojky,kterou dne 24.2.2022 podal
<br>
<,> <.>,331 51 Kaznějov
<br>
(dále jen žadatel),a na základě tohoto přezkoumání podle § 10 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
p o v o l u j e
<br> zvláštní užívání komunikace na pozemcích parc.č.464/3,parc.č.459/4,parc.č.1779/9 <,>
parc.č.1779/10 a parc.č.1779/11 v k.ú.Rybnice u Kaznějova pro
<br>
Uložení inženýrských sítí do komunikace - zhotovení vodovodní přípojky
<br> dotčený úsek místní komunikace:
pozemky parc.č.464/3,parc.č.459/4,parc.č.1779/9,parc.č.1779/10 a parc.č.1779/11
v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> Na dobu:
Po dobu životnosti stavby
<br> v tomto rozsahu – účelu:
zvláštní užívání komunikace na místní komunikaci na pozemcích parc.č.464/3,parc.č <.>
459/4,parc.č.1779/9,parc.č.1779/10 a parc.č.1779/11 v katastrálním území Rybnice u
Kaznějova
<br>
<br>
<br> Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Nedojde k nadměrnému zatěžování a poškozování povrchu místních komunikacích
na pozemcích v katastrálním území Rybnice u Kaznějova po celou dobu realizace
<br> 2.Po skončení prací budou pozemky parc.č.464/3,parc.č.459/4,parc.č.1...

Načteno

edesky.cz/d/5235263

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz