« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Rozpočtové opatření č.1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.1/2022
Vytištěno: 14.03.2022 10:15:42.Strana 1 z 1 Doklad č.ROI2022I001 Rozpočtové opatření č.1!2022 Připraveno dne 16.02.2022 Schváleno dne 16.02.2022 'Q—ššfžý—'ÍW „Éggaiggíf— *" " Důvo—d _— ÍWÍÍ „"Jpšjmy Výdaj; Finchování GMEGĚKÉ— ff" '—__"" * J _“ ** " __ “' 4112 0000 dotace kraj — st.správa úprava dle měsíčních částe —8 900,00 0,00 0,00 2324 6171 vratka pojistného vratka pojistného 400,00 0,00 0,00 5137 2212 dhim - silnice dhim - silnice PP 0,00 23 000,00 0,00 5l69 2212 služby — silnice PP služby „ silnice Pl? 0,00 13 000,00 0,00 6121 2212 stavby — silnice stavby — silnice Pl? 0,00 —3€- 000,00 0,00 5137 2219 dhim - osst.komun.PP dhim - ost.komun.PP 0,00 37 000,00 0,00 5169 2219 služby — ost.komun.PP služby - ost.komun.l?P 0,00 36 000,00 0,00 6121 2219 szavby — ost.);omun.stavby — ost.komun.PP 0,00 —73 000,00 0,00 5139 3314 materiál — knihovna materiál — knihovna 0,00 4 000,00 0,00 5168 3314 i'; - knihovna it - knihovna 0,00 2 000,00 0,00 6121 3326 stavby -— kaplička stavby - kaplička 0,00 10 500,00 0,00 5169 3412 služby — sportoviště služby —- sportoviště 0,00 7 000,00 0,00 5164 3419 nájem - sport.č:ínnost nájem - sport.činnost 0,00 3 000,00 _ 0,00 5137 3723 dhim - separ dhim —— separ.PP 0,00 37 000,00 0,00 5169 3723 služby — separ služby — separ.PP 0,00 —37 000,00 0,00 5168 6171 i'; služby — veř.správa it služby — veř.sp.:áva 0,00 5 000,00 0,00 1211 0000 „ _ __ dph dph 40 000,00 0,00 0,00 Souhrn za doklad &.ROI2022001 Rozpočtové opatření č.1l2022 Příjmy : zvýšení 40 400,00 - snižení 8 900,00 = rozdíl 31 500,00 Výdaje: zvýšení 177 500,00 - snižení 146 000,00 = rozdíl 31500,00 Financování -změna celkem 0,00 <-> Kontrola 0,00 Omezení dokladů: Doklad číslo: R0120221001 Celkový souhrn za doklady * Přijmy: zvýšení 4040000 - snížení 8900,00 = rozdíl 31 500,00 / Výdaje: zvýšení 177 500,00 - snížení 146 000,00 = rozdíl 31 500,00 ) » // M / Financování -zména celkem 0,00 <-—> Kontrola 0,00
<br> r 4.IMG/W MDM.Smí—10121; 1 bohům : 49.s.Zozz
<br> Obec Srbsko

Načteno

edesky.cz/d/5233943


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz