« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacevyzvednutí písemnosti 125,0 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br>
<br> Veřejná vyhláška – vyzvednutí písemnosti p.Vladislava
<br> Hampla
<br>
<br>
Vyřizuje: Vukovićová tel.: 731 002 831 Vrbčany 11.3.2022
Č.j.: 31/OuV/2022/Vuk
<br>
<br> Věc: Výzva k vyzvednutí si písemnosti
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Vzhledem k tomu,že se účastníku řízení panu Vladislavu Hamplovi nedaří adresně
doručovat,doručuje jí způsobem uvedeným v § 25 odst.1.zákona č.500/2004 Sb <.>,o
správním řízení (Správní řád) a oznamuje,že na Obecním úřadu Vrbčany je uložena úřední
písemnost č.j.31/OuV/2022/Vuk,kterou si výše jmenovaný může vyzvednout do 15 dnů od
data vyvěšení této vyhlášky v pracovní době na Obecním úřadu ve Vrbčanech <.>
<br> Nevyzvedne-li si výše uvedený adresát písemnost v průběhu doby vyvěšení tohoto
oznámení,je písemnost doručena 15.dnem ode dne jeho vyvěšení <.>
<br>
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Starostka obce Vrbčany
<br>
Tato veřejná vyhláška byla:
<br> vyvěšena dne: 11.3.2022
<br>
sejmuta dne: 26.3.2022

Načteno

edesky.cz/d/5232145

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz