« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zrušení několika MO MZd + ochran.opatř. MZd (účin. 14.3.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br>
Praha 11.března 2022
<br> Č.j.: MZDR 705/2022-12/MIN/KAN
<br> *MZDRX01JSLCB*
MZDRX01JSLCB
<br>
OCHRANNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje podle § 68 odst.1
zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:
<br>
S účinností ode dne 14.března 2022 od 00:00 hod.se v návaznosti na bod III.1 ochranného
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.února 2022,č.j.: MZDR 705/2022-7/MIN/KAN <,>
vydává seznam zemí nebo teritorií s nízkým,středním,vysokým a velmi vysokým rizikem
výskytu onemocnění COVID-19:
<br> Země nebo teritoria s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19
Indonéská republika
Kolumbijská republika
Korejská republika
Království Saúdská Arábie
Nový Zéland
Peruánská republika
Rwandská republika
Spojené arabské emiráty
Stát Katar
Stát Kuvajt
Tchaj-wan
Vatikánský městský stát
Zvláštní administrativní oblast Macao
<br> Země nebo teritoria se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19
-
<br> Země nebo teritoria s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19
Maltská republika
Španělské království (vč.Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů)
Švédské království
<br> Země nebo teritoria s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19
Andorrské knížectví
Belgické království
<br>
<br>
<br> Str.2 z 5
<br>
Bulharská republika
Dánské království
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika
Chorvatská republika
Irská republika
Islandská republika
Italská republika
Kyperská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství
Maďarská republika
Monacké knížectví
Nizozemské království
Norské království
Polská republi...
stáhnout soubor (.pdf)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 11.března 2022
<br> Č.j.: MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01JSD9A*
MZDRX01JSD9A
<br>
<br>
Z R U Š E N Í M I M O Ř Á D N Ý CH O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,postupem
podle § 69 odst.2 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,a podle § 3 odst.7 zákona č.94/2021 Sb.:
<br>
<br> S účinností ode dne 14.března 2022 od 00:00 hod.se zrušují:
<br> a) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.srpna 2021,č.j.MZDR
<br> 32802/2021-1/MIN/KAN,(testování pacientů/klientů některých poskytovatelů zdravotních
služeb a poskytovatelů sociálních služeb) <,>
<br> b) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.září 2021,č.j.MZDR
32802/2021-3/MIN/KAN <,>
<br> c) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.listopadu 2021,č.j.MZDR
14597/2021-5/MIN/KAN,(podmínky návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a
poskytovatelů sociálních služeb) <,>
<br> d) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.ledna 2022,č.j.MZDR
2873/2022-1/MIN/KAN,a
<br> e) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.února 2022,č.j.MZDR
1520/2022-2/MIN/KAN,(testování zaměstnanců některých poskytovatelů zdravotních
služeb a poskytovatelů sociálních služeb) <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Podle § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů,stejně jako podle § 3 odst.7 zákona č.94/2021 Sb <.>,o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých
souvisejících zákonů,platí,že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání
m...

Načteno

edesky.cz/d/5232132

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz