« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Svazek obcí pro komunální služby-Návrh rozpočtu na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu, Zpráva auditora, Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
Návrh závěrečného účtu za r. 2021 .pdf
Licence: D0E4 XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Svazek obcí pro komunální služby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 28.02.2022 12h32m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 47438541
<br> název Svazek obcí pro komunální služby
<br> ulice,č.p.Hrotovická 232
<br> obec Třebíč
<br> PSČ,pošta 674 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 736626386
<br> fax
<br> e-mail i.nedvedicka@svazek-sluzby.cz
<br> WWW stránky www.svazek-sluzby.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 28.02.2022 12h32m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 000,00 251 000,00 248 792,10
<br> Kapitálové příjmy 65 520,00 65 520,00
<br> Přijaté transfery 24 108 358,53 28 379 945,53 28 068 958,23
<br> Příjmy celkem 24 109 358,53 28 696 465,53 28 383 270,33
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 270,10
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 270,10
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00...
Návrh rozpočtu 2022.pdf
Par.Položka RS: Text: schválený R 2021: upravený R 2021: skutečnost r.2021: r.2022:
<br> 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob 0,00 0,00 0,00 666 664,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 468,06 241 636,06 241 635,45 0,00
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 645 155,00 645 155,00 645 095,00 644 020,00
<br> 0000 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 42 095,31 42 095,31 42 095,31 0,00
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 378 640,16 10 750 091,16 10 750 090,47 0,00
<br> 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 1 760 968,00 1 631 042,00 129 926,00
<br> 0000 12 068 358,53 13 439 945,53 13 309 958,23 1 440 610,00
<br> 3722 2141 Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,00 190 000,00
<br> 3722 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 65 520,00 65 520,00 0,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 65 520,00 65 520,00 0,00
<br> 3723 2310 Příjmy z prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 250 000,00 248 522,00 0,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 250 000,00 248 522,00 0,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 270,10 500,00
<br> 6310 1 000,00 1 000,00 270,10 500,00
<br> 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 12 000 000,00 14 900 000,00 14 759 000,00 4 887 266,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 40 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00
<br> 6330 12 040 000,00 14 940 000,00 14 759 000,00 4 897 266,00
<br> 24 109 358,53 28 696 465,53 28 383 270,33 6 338 376,00
<br> 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 0,00 60 000,00
<br> 3330 0,00 0,00 0,00 60 000,00
<br> 3522 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 60 000,00
<br> 3522 0,00 0,00 0,00 60 000,00
<br> 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě 1 700 000,00 1 891 400...
Návrh SVR 2023-2027 .pdf
Par <.>
<br> Položka
<br> RS: Text: r.2022: 2023 2024 2025 2026 2027
<br> PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY
<br> 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob 666 664,00 1 999 992,00 1 999 992,00 1 999 992,00 1 999 992,00 1 333 368,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 644 020,00 644 020,00 644 020,00 644 020,00 644 020,00 644 020,00
<br> 0000 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0000 1 310 684,00 2 644 012,00 2 644 012,00 2 644 012,00 2 644 012,00 1 977 388,00
<br> 3722 2141 Příjmy z úroků 190 000,00 300 000,00 226 000,00 155 000,00 85 000,00 18 000,00
<br> 3722 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 226 000,00 155 000,00 85 000,00 18 000,00
<br> 3723 2310 Příjmy z prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
<br> 6310 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
<br> 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 4 887 266,00 4 061 864,00 3 751 864,00 24 822 864,00 3 940 864,00 4 542 488,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 6330 4 897 266,00 4 071 864,00 3 761 864,00 24 832 864,00 3 950 864,00 4 552 488,00
<br> 6 208 450,00 6 716 376,00 6 632 376,00 27 632 376,00 6 680 376,00 6 548 376,00
<br> VÝDAJE VÝDAJE VÝDAJE VÝDAJE VÝDAJE
<br> 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk...

Načteno

edesky.cz/d/5230655

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz