« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - ČEZ - odečty elektroměrů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odečty elektoměrů (139.38 kB)
_OZNÁMENÍ
<br> o termínech provádění pravidelných odečtů
<br> Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás informovat,že ve dnech 18.08.2022 - 81.08.2022
<br> budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci
<br> Kozojedy — Kozojedy
<br> Dovolujeme si Vás proto požádat o umožněnívolného a bezpečného přístupu k elektroměru <.>
<br> Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků,Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy <.>
<br> Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcházíme případným nesrovnalostem při vyúčtování.Toto oznámení se týká vsecn zákazníků na distribučním uzemí CEZ Distribuce,a.s <.>,bez ohledu na zvoleneno dodavatele elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> čEZ Distribuce,a.s <.>
<br> se sídlem Děčín,Děčín lV-Podmokly,Tepllcka 874/8,PSČ 405 02 | lnto©cezdlstribucecz | www.cezdlstribucecz |Kontaktnl bezplatná linka ČEZ Distnbuce: 800 850 860 (nlašenl poruch,dlstribučnl požadavky,informace)
<br> IlČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.Lab <.>,sp.zn.B 2145 | zasílací adresa: ČEZ Distnbuce,a.s <.>,Plzen,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
ČEZ - leták (191.01 kB)
Vážená klientko,vážený kliente <,>
<br> v rámci zajištění spolehlivé,bezpečné a kvalitní dodávky
elektřiny do Vašich domovů provádíme pravidelnou kontrolu
a servis našeho zařízení včetně elektroměrů
a také opis stavu číselníku (odečet).Odečtené hodnoty
zasíláme prostřednictvím OTE (Operátor trhu s elektřinou)
Vašemu vybranému dodavateli (obchodníkovi) elektřiny
k periodickému vyúčtování (fakturaci).Pravidelným
fyzickým odečtem a kontrolou měřicího zařízení se
snažíme předcházet případným nesrovnalostem při
následných vyúčtováních <.>
<br> Pokud nemůžete ze závažných důvodů zařízení zpřístupnit <,>
je alternativou samoodečet (předání informace
o zobrazovaném stavu elektroměru ke konkrétnímu dni) <,>
případně odhad spotřeby.Nahlášení samoodečtu v termínu
před fyzickou návštěvou našeho zaměstnance nemá vliv
na realizaci této návštěvy.Samoodečet,případně odhad
stavů (spotřeby) nelze z důvodu legislativních omezení
akceptovat pravidelně,proto Vás žádáme prioritně
o zpřístupnění elektroměrů <.>
<br> Důvod návštěvy Vašeho odběrného místa
<br> Jak poznám zaměstnance ČEZ Distribuce,a.s.?
Zaměstnanci ČEZ Distribuce,a.s <.>,jsou vybaveni
služebním průkazem,kterým se musí na požádání
prokázat.Používají předepsaný pracovní oděv
s označením společnosti a ruční terminál pro sběr dat <.>
Nikdo z našich zaměstnanců nepotřebuje vidět
faktury ani jiné doklady a nepožaduje žádnou
platbu <.>
<br> Máte pochybnosti?
Obraťte se na bezplatnou kontaktní linku ČEZ Distribuce
800 850 860 a ověřte si identitu našeho zaměstnance <.>
<br>
www.cezdistribuce.czLinka 800 850 860
<br> ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce
<br> Kde působíme:Způsoby nahlášení samoodečtu:
<br>  Dle postupu zanechaného na místě naším zaměstnancem
 Zasláním vyplněného korespondenčního odečtového
<br> lístku (bez poplatku)
 E-mailem na info@cezdistribuce.cz
 Prostřednictvím Distribučního portálu (DIP)
 Telefonicky na bezplatnou linku 800 850 860
<br> Pro rychlé vyřízení si kromě odečteného stavu číselníku
el...

Načteno

edesky.cz/d/5230229

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz