« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚP Slavhostice, veřejné projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚP Slavhostice, veřejné projednání (115.18 kB)
Městský úřad Jičín – odbor územního plánování a rozvoje města
odd.Úřad územního plánování
<br> 506 01 Jičín,Žižkovo náměstí 18
<br>
Č.j.: MuJc/2022/6863/UP/SuJ Jičín,dne 10.3.2022
<br>
Oprávněná úřední osoba:
Ing.XXXXX XXXXXX.– referent odboru územního plánování a rozvoje města MěÚ Jičín
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Jičín,odbor územního plánování a rozvoje města – odd.Úřad územního plánování –
jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Slavhostice dle ustanovení § 6 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se
zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění oznamuje:
<br>
konání VEŘEJNÉHO projednání
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVHOSTICE
<br> s odborným výkladem projektanta <,>
které se bude konat
<br> dne 27.4.2022 od 1400 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Slavhostice,č.p.116
<br>
<br> úplné znění návrhu Územního plánu Slavhostice
bude vystaveno k veřejnému nahlédnutí
<br> od 14.3.2022 do 4.5.2022
<br> v tištěné podobě na odboru územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín,budova 17 <.>
listopadu 16,Jičín a na Obecním úřadu obce Slavhostice se sídlem Slavhostice č.p.116 a současně v
elektronické podobě na internetových úředních deskách Městského úřadu Jičín (www.mujicin.cz) a
Obecního úřadu Slavhostice (www.slavhostice.cz) <.>
<br> V souladu s ustanovením §52 odst.2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu Územního plánu
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“) <.>
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 4.5.2022) může každý k návrhu územního
plánu uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou <.>
Dotčené orgány a krajský úřad jako...

Načteno

edesky.cz/d/5230227

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz