« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Oznámení ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení ZUK (70.16 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
Čj.: 89/2022/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 1.března 2022
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<,> <.>,<,>
<br>
(dále jen žadatel) podal dne 24.2.2022 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace na
pozemcích parc.č.464/3,parc.č.459/4,parc.č.1779/9,parc.č.1779/10 a
parc.č.1779/11 v k.ú.Rybnice u Kaznějova pro
<br>
Uložení inženýrských sítí do komunikace – zhotovení vodovodní přípojky
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání komunikace <.>
<br> Obecní úřad Rybnice jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení sjezdu
na místní komunikaci a žádá účastníky řízení,aby své námitky uplatnili do
<br>
10 dnů od doručení tohoto oznámení
<br> Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů na Obecním úřadě Rybnice v úřední dny: pondělí – čtvrtek 9.00 – 13.00 a úterý
a čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin <.>
<br> Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jeho
doplnění <.>
<br> Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br>
<br>
<br> otisk úředního <.>
<br> razítka místostarosta obce
<br> Obdrží:
účastníci
<br>,<.>,<,>
Obec Rybnice,Rybnice 105,331 51 Kaznějov

Načteno

edesky.cz/d/5230217

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz