« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška NOOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.4 (196.46 kB)
P
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> a
<br>
<br> č
<br> í
<br> s
<br> l
<br> o
<br> E
<br> C
<br> O
<br> Y
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> X
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br>
<br> [
<br> °
<br> "
<br> '
<br> ]
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> B
<br>
<br> [
<br> °
<br> "
<br> '
<br> ]
<br> p
<br> o
<br> p
<br> i
<br> s
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> a
<br> Z
<br>
<br> v
<br> r
<br> c
<br> h
<br> o
<br> l
<br> u
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br>
<br> B
<br> p
<br> v
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> Z
<br>
<br> p
<br> a
<br> t
<br> y
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> r
<br> e
<br> l
<br> a
<br> t
<br> i
<br> v
<br> n
<br> í
<br>
<br> v
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> d
<br> e
<br> n
<br> n
<br> í
<br>
<br> z
<br> n
<br> a
<br> č
<br> e
<br> n
<br> í
<br> n
<br> o
<br> č
<br> n
<br> í
<br>
<br> z
<br> n
<br> a
<br> č
<br> e
<br> n
<br> í
<br> P
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> R
<br> W
<br> Y
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> V
<br> n
<br> i
<br> t
<br> ř
<br> n
<br> í
<br>
<br> v
<br> o
<br> d
<br> o
<br> r
<br> o
<br> v
<br> n
<br> á
<br>
<br> r
<br> o
<br> v
<br> i
<br> n
<br> a
<br> K
<br> u
<br> ž
<br> e
<br> l
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> p
<br> r
<br> a
<br> v
<br> á
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> l
<br> e
<br> v
<...
Příloha č.3 (1.74 MB)
2022-02-23T11:04:24+0100
Ing.XXXX XXXX XdbXfeXaXXcdXeXXXXXXdecXXXXXXXXXXXXXXcXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XbfbbXXXXXXXcXfXXfXXfXXccXXXfXcbXXdXbXaf
<br>
2022-02-23T16:06:42+0100
Unknown signer 0ed5e8303e50ad7a606368daff663e6e0610dc0d
Příloha č.2 (2.91 MB)
2022-02-23T11:04:33+0100
Ing.XXXX XXXX XXaXefXcXaXXbfeXXXXdXecXXXXbfXXXedbXXfcX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXXXfXXXbaeXXXccXcaXaebXfbXXbXXcXXXXXdfa
<br>
2022-02-23T16:06:38+0100
Unknown signer 130cc91ff49dc7ccaca572a8b8ec17a12b041b9a
Příloha č.1 (3.16 MB)
2022-02-23T11:04:16+0100
Ing.XXXX XXXX eXXXXfabXceXcccXXXXdXXXXebXXXXXXXeXXXfbX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXXdXXdcXeXXdXXXXbXXXXXXdXbdXaXdXdXXfXXX
<br>
2022-02-23T16:06:34+0100
Unknown signer e666a25a16dfa4d41f73e219e7056ad65451a5f2
Veřejná vyhláška NOOP (639.71 kB)
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 Praha 6
<br> Spis.zn.: 19/730/0007/OPLKPS/02/22
<br> Č.j.: 1954-22-701 V Praze dne 22.února 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Úřad pro civilní letectví ČR (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
<br> č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o civilním letectví“),v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o
<br> civilním letectví návrh opatření obecné povahy,kterým se zřizují:
<br>
<br> Ochranná pásma letiště Plasy
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Ochranná pásma letiště Plasy se zřizují v katastrálních územích Plzeňského kraje uvedených níže:
<br> Babina 721506 Lomnička u Plas 721514
<br> Horní Hradiště 642941 Nebřeziny 721522
<br> Kaznějov 664553 Obora u Kaznějova 708623
<br> Korýtka 721417 Plasy 721531
<br> Rybnice u Kaznějova 743895 Žebnice 795682
<br>
<br>
<br> Seznam použitých zkratek
<br> ARP vztažný bod letiště (stanovuje zeměpisnou polohu letiště)
<br> L14 letecký předpis L 14 - Letiště
<br> m n.m.(Bpv) výškový systém Balt po vyrovnání,nadmořská výška
<br> ft stopa (délková jednotka,1 ft = 0,3048 m)
<br> RWY dráha pro vzlety a přistávání letadel
<br>
<br> 19/730/0007/OPLKPS/02/22
<br> 2
<br> STRIP dráhový pás
<br> THR práh dráhy pro vzlety a přistávání letadel
<br> VFR pravidla pro let za viditelnosti
<br> VN vysoké napětí
<br> VVN velmi vysoké napětí
<br> WDI ukazatel směru větru
<br> WGS-84 světový geodetický systém 1984
<br> Základní údaje letiště Plasy
<br> Letiště Plasy se nachází mezi městem Plasy a obcí Rybnice u Kaznějova na katastrálním území Rybnice
<br> u Kaznějova a částečně na katastrálním úz...

Načteno

edesky.cz/d/5230216

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz