« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - ZUK (89.26 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 57/2022/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 23.února 2022
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<br>
Výroková část:
<br>
Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
pozemních komunikacích),a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemní
komunikacích,přezkoumal žádost o zvláštním užívání komunikace na pozemcích parc.č <.>
2543 a parc.č.1819/3 v k.ú.Rybnice u Kaznějova pro Uložení inženýrských sítí do
komunikace – kanalizační přípojka,kterou dne 9.2.2022 podal
<br>
<br>,<.> <.>,<,>
zastoupeni na základě plné moci Kristl projekt s.r.o <.>,Mechová 2065/6,323 00 Plzeň <,>
IČ 13997688
<br> (dále jen žadatel),a na základě tohoto přezkoumání podle § 10 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
p o v o l u j e
<br>
zvláštní užívání komunikace na pozemcích parc.č.2543 a parc.č.1819/3 v k.ú.Rybnice u
Kaznějova pro
<br>
Uložení inženýrských sítí do komunikace – kanalizační přípojka
<br> dotčený úsek místní komunikace:
pozemky parc.č.2543 a parc.č.1819/3 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> Na dobu:
Po dobu životnosti stavby
<br> v tomto rozsahu – účelu:
zvláštní užívání komunikace na místní komunikaci na pozemcích parc.č.2543 a parc.č.1819/3
v katastrálním území Rybnice u Kaznějova
<br>
<br>
<br>
<br>
Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Nedojde k nadměrnému zatěžování a poškozování povrchu místních komunikacích na
pozemcích v katastrálním území Rybnice u Kaznějova po celou dobu realizace
<br> 2.Po skončení prací budou pozemky parc.č.2543 a parc.č.1819/3 v katastrálním území
Rybnice u Kaznějova uveden do původního stavu <.>
<br> 3.Obecnímu úřadu Rybnice bude...

Načteno

edesky.cz/d/5229340

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz