« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schvalene-rozpoctove-opatreni-c.-1-2022.pdf
'ČMWM WV- JÁ
<br> Obec Heřmaň,IČO 00581305 KEO4 1.9.6 UR006
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.112022
<br> Zaštupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> příjmy XXX XXX orgX orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1211 1 150 000.00 31 458,00 1 181 458,00 Daň z přidané hodnoty Celkem za Par: 1 150 000,00 31 458,00 1 181 458.00 Příjmy celkem 1 150 000,00 31 458,00 1 181 458,00 Výdaje XXX XXX orgl orgZ N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 3419 5137 0,00 16 000,00 16 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Celkem za Par: 3419 0,00 16 000,00 16 000,00 Ostatní sportovní činnost 2) 6402 5364 98071 0,00 15 458,00 15 458,00 Vratky transferů poskytnutých 2 Celkem za Par: 6402 0,00 15 458,00 15 458,00 Finanční vypořádání Výdaje celkem 0,00 31 458,00 31 458,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy XXX XXX Nst Zdr Uz orgX orgZ Původní Změna Po změně Název 0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 2 560 950,00 31 458,00 2 592 408,00 Bez paragrafu Příjmy celkem 2 560 950,00 31 458,00 2 592 408,00 Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz orgX orgz Původní Změna Po změně Název 3419 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 160 000,00 16 000,00 176 000,00 Ostatní sportovní činnost 6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 15 458,00 15 458.00 Finanční vypořádání Výdaje celkem 160 000,00 31 458,00 191 458,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> ad 1) Perníková chaloupka u dětského hřiště ad 2) vratka dotace na volby
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: starosta Na zasedání dne: 28.02.2022
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> X/X

Načteno

edesky.cz/d/5226264

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz