« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Zasedání Zastupitelstva obce 16.03.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání Zastupitelstva obce 16.03.2022
Vyvěšeno: 09.03.2022 Sejmuto: 16.03.2022
<br>
<br> INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Borušov
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br>
<br> Místo konání: Obec Borušov,Borušov č.60,jídelna Kulturního domu
<br> Doba konání: středa 16.března 2022 od 17:00 hod <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení navrženého programu
<br> 3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 4.Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 5.Rozpočtové opatření č.2/2022
<br> 6.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.01/2022/VS se Skupinovým vodovodem
<br> Moravskotřebovska (dobrovolným svazkem obcí)
<br> 7.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ČEZd_SoBS VB
<br> 8270/IE-12-8007749
<br> 8.Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice
9.Žádost o poskytnutí daru pro Hospic Anežky České,oblastní charitu Červený Kostelec
<br> 10.Finanční příspěvek obce Borušov nově narozeným občánkům
<br> 11.Rozvoj vysokorychlostních datových sítí v Pardubickém kraji – ORP Moravská Třebová (optická síť na
<br> území obce Borušov)
<br> 12.Různé
<br> 13.Diskuse
<br> 14.Závěr
<br>
<br>
<br> Zasedání je veřejné a jste Srdečně zváni <.>
<br>
<br> V Borušově dne 09.03.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………
<br> XXXXX XXXX
<br> starostka obce Borušov
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5224641

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz