« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Město Mnichovo Hradiště, Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (530.25 kB
a aa a aa MlNlsTERsTVo VN|TRA črsrÉ REpUBLlKy SBÍR KA PRÁVN ÍCH PŘEDPl SŮ územ ních samosprávných cel ků a některých správních úřadů aaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa ooo odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 2tPraha 4 Číslo datové zprávy zveřejnění: 1005692878 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních ÚřadŮ v souladu s § 3 odst.1zákona č.35l2o2t Sb,<,> o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu.Vkladatel : Město Mnichovo Hradiště Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška Číslo právního předpisu: tl2022 Název právního předpisu: kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Mnichovo Hradiště a část školského obvodu základní školy ziízené městem Mnichovo Hradiště Datum vydání právního předpisu: L4.0Z,2Q22 Zakonné zmocnění: zákon č.56tl2oo4 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání - § 178 odst.2 písm.b) a c) Oblast právní úpravy: školské obvody - základní školy Účinnost právn ího předpisu : 08,03.2022 Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 2t.O2.2022O8:34 Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni.způsobem um ožň uj íc ím dálkor"ý pr'ístup na www.rn nhradiste.cz Sejmuto dne: :ili;;ib{r"ní rtřqd Řor

Načteno

edesky.cz/d/5224587

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz