« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Usnesení č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ 2-2022
USNESENÍ č.2/2022
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 2.3.2022 Přítomno: 7 členů 02 (viz prezenční listina)
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy po projednání:
<br> 1.Zapisovatele zápisu Davida Pekáče,ověřovatele zápisu Jindřicha Klazara a Lenku Slechtovou a program zasedání <.>
<br> 2.Vypsání záměru č.1/2022 - Pronájem budovy pohostinství se dvěma bytovými jednotkami v obci Hvozdnice
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU č.1 /2022
<br> Dle ustanovení & 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění,zveřejňuje obec Hvozdnice tento záměr <.>
<br> Pronáiem budovy pohostinství se dvěma bytovými iednotkami v obci Hvozdnice v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové
<br> Jedná se o budovu pohostinství se zázemím a se dvěma bytovými jednotkami na pozemku parc.č.2/1 v obci Hvozdnice v k.ú.Hvozdnice u Hradce Králové <.>
<br> Účel pronájmu je zajištění hostinských služeb (praxe v oboru výhodou) <.>
<br> Minimální cena za pronájem budovy pohostinství je 2 000,-Kč měsíčně <.>
<br> Minimální cena za pronájem dvou bytových jednotek je 8 500,—Kč měsíčně <.>
<br> Budovu pohostinství a obě bytové jednotky nelze pronajmout zvlášť <.>
<br> Veškeré další informace mohou být případným zájemcům sděleny v rámci úředních hodin na OÚ ve Hvozdnicích každou středu od 17 — 19 hodin.Možno se též domluvit na tel.č.606 683 372 (starosta obce p.Špicar) nebo tel.č.603 529 171 (místostarosta p.Pekáč)
<br> Pronájem výše uvedených prostor podléhá schválení na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hvozdnice <.>
<br> Uchazeč je povinen v nabídce předložit:
<br> 1.Nabízenou výši nájemného za jeden měsíc (dvě částky - pohostinství,byt)
<br> 2.Podnikatelský záměr - součástí nabídky bude sdělení uchazeče,v jakém rozsahu má zájem provozovat hospodu,případně uvede další aktivity <.>
<br> 3.Oprávnění k podnikání v kopii — živnostenský list,koncesi,výpis z obchodního rejstříku
<br> 4.Návrh otevírací doby
<br> 5.Návrh na součinnost při pořádání obecních akcí (plesů,tanečních zábav,posvícení...

Načteno

edesky.cz/d/5223163

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz